Zasady udzielania porad

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - dla kogo?

Naszym celem jest wyposażenie polskich firm, instytucji i organizacji pozarządowych w specjalistyczną wiedzę, a tym samym zwiększenie ich potencjału instytucjonalnego i jakości realizowanych przez nie zadań. Zapraszamy do współpracy organizacje pozarzadowe, firmy i samorządy - opracujemy indywidualnie dla Państwa tematykę, zakres i formę realizacji szkoleń, pozyskamy w ramach projektu partnerskiego lub własnego środki na jego przeprowadzenie (posiadamy uprawnienia, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, oraz odpowiednio wysokie obroty), a także zrealizujemy
i rozliczymy projekt.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
  lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 • Smiley face
No image

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto udziela porad prawnych?

W punktach prowadzonych przez SIS - zgodnie z ustawą oraz zasadami konkursów ogłaszanych przez powiaty - porady świadczone są osobiście przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego
(w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego), w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Poufność

Porady udzielane są przy zachowaniu zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Fakt udzielenia porady będzie dokumentowany na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej (bez konieczności zapisywania w niej danych personalnych),

No image

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

ADRES

 • Adres: ul. Gabriela Narutowicza 56a Ip.
  20-016 Lublin, Polska
 • Email: info@sis-dotacje.pl
 • Strona: www.mamprawo.eu
 • Telefon: 81 534 32 00