Współpraca

Szanowni Państwo - Prawnicy i Doradcy Obywatelscy


Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadza od 2019 r. podział na „punkty porad prawnych” oraz „punkty porad obywatelskich”. Porady prawne udzielane będą jak dotychczas przez prawników, natomiast porady obywatelskie przez certyfikowanych doradców. Prosimy zatem zainteresowanych współpracą o przesłanie na nasz adres e-mail info@sis-dotacje.pl dokumentów aplikacyjnych, zgodnie z typem punktu poradniczego w którym chcą Państwo pracować:

PORADY PRAWNE

 • CV – aktualne i podpisane
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (ksero legitymacji, ksero wpisu na listę radców/adwokatów)
 • umowa o współpracy – UWAGA ! – wypełniamy i podpisujemy oddzielną dla każdego preferowanego powiatu
 • ankieta informacyjna
 • oświadczenie o pracy wolontariackiej


 • PORADY OBYWATELSKIE

 • CV – aktualne i podpisane
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (Certyfikaty uprawniające do udzielania porad obywatelskich wydany przez ZBPO - szczegółowe informacje na temat zasad uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń i egzaminów na stronie http://zbpo.org.pl/)
 • umowa o współpracy – UWAGA ! – wypełniamy i podpisujemy oddzielną dla każdego preferowanego powiatu
 • oświadczenie o pracy wolontariackiej

 • WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

  Aby pozyskać nowe lokalizacje, a tym samym zapewnić Państwu miejsca pracy musimy przygotować najlepsze z możliwych oferty, a także promować w danym środowisku naszą instytucję i jej wysokie standardy działania. Ze swojej strony prowadzimy szeroko zakrojone działania informacyjno – promocyjne oraz przygotowawcze: pozyskujemy liczne listy polecające i referencje (w tym od starostw w powiatach w których jesteśmy obecni), wysyłamy listy informujące o naszych działaniach i standardach pracy do wszystkich samorządów szczebla powiatowego w kraju, pozyskujemy wartościowe CV i deklaracje uczestnictwa w naszym systemie od prawników, prowadzimy działania promujące naszą instytucję w środowiskach opiniotwórczych na danym terenie.

  Zapraszamy do współpracy.

  ADRES BIURA ZARZĄDU

  • Adres: Adres: ul. Długa 5 lok. 75, II p.
   20-346 Lublin, Polska
  • Email: info@sis-dotacje.pl
  • Strona: www.mamprawo.eu
  • Telefon: 81 53 43 200