Współpraca mamprawo.eu

Współpraca

Szanowni Państwo - Prawnicy


Zbliża się czas ogłaszania konkursów w poszczególnych powiatach na prowadzenie punktów porad prawnych w roku 2018. Naszym celem jest nie tylko utrzymanie stanu posiadania - obecnie to 30 punktów - ale i pozyskanie nowych lokalizacji. Aby to osiągnąć musimy przygotować najlepsze z możliwych oferty - oferty, których najważniejszym elementem jest kadra prawników.

Prosimy zatem - w przypadku chęci współpracy - o przesłanie na nasz adres e-mail info@sis-dotacje.pl następujących dokumentów:

 • CV – aktualne i podpisane
 • pokumenty potwierdzające kwalifikacje (ksero legitymacji, ksero wpisu na listę radców/adwokatów)
 • promesa współpracy – UWAGA ! – wypełniamy i podpisujemy oddzielną dla każdego preferowanego powiatu
 • ankieta informacyjna

Więcej informacji - szczegóły:

Nasza instytucja z 7 letnim doświadczeniem w obszarze poradnictwa prawnego i obsługująca obecnie 30 punktów nieodpłatnych porad prawnych na terenie całego kraju poszukuje prawników – radców prawnych i adwokatów (jak i wieloosobowych kancelarii prawnych) do obsady punktów obecnych i nowych lokalizacjach.

Czym jest bezpłatne poradnictwo prawne i jakie oferujemy warunki pracy?

Dla części z Państwa jest to rzecz znana dla innych wymaga być może, krótkiego wyjaśnienia. Otóż bezpłatne poradnictwo prawne zorganizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa przewidziała dwa rodzaje punktów poradniczych – pierwszy to punkty prowadzone przez korporacje prawnicze, drugi przez organizacje pozarządowe. Porady udzielane są w lokalach udostępnionych przez starostwa powiatowe. Zasady udzielania porad są w obu przypadkach takie same – tj. podczas min. 4 godzinnego dyżury prawnik udziela porad zgłaszającym się osobom spełniającym kryteria ustawowe.

Co z punktu widzenia prawnika obsługującego punkt odróżnia współpracę z korporacją prawniczą od tej podjętej z organizacją pozarządową?

 • po pierwsze oferujemy stabilną, stałą pracę w danym punkcie (umowa roczna) w odróżnieniu od okazjonalnych, nielicznych dyżurów, które bardzo często proponują korporacje prawnicze.
 • z wybranym prawnikiem / kancelarią podpisujemy umowę na obsługę od 1 do nawet 5 punktów. To stałe, przewidywalne źródło dochodu.
 • zapewniamy wsparcie organizacyjne pracy punktu – do Państwa obowiązków pozostaje jedynie udzielanie porad w określonych godzinach, zdawanie kart porad i przedkładanie miesięcznych rachunków.
Aby pozyskać nowe lokalizacje, a tym samym zapewnić Państwu miejsca pracy musimy przygotować najlepsze z możliwych oferty, a także promować w danym środowisku naszą instytucję i jej wysokie standardy działania. Ze swojej strony prowadzimy szeroko zakrojone działania informacyjno – promocyjne oraz przygotowawcze: pozyskujemy liczne listy polecające i referencje (w tym od starostw w powiatach w których jesteśmy obecni), wysyłamy listy informujące o naszych działaniach i standardach pracy do wszystkich samorządów szczebla powiatowego w kraju, pozyskujemy wartościowe CV i deklaracje uczestnictwa w naszym systemie od prawników, prowadzimy działania promujące naszą instytucję w środowiskach opiniotwórczych na danym terenie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o zgłaszanie na nasz e-mail chęci podjęcia współpracy w roku 2018 (ze wskazaniem powiatów i preferowanych lokalizacji – promesa współpracy i ankieta w załączeniu). Przewidujemy, iż pierwsze konkursy wystartują w październiku br. zatem prosimy o pilne przesyłanie dokumentów.

Zapraszamy do współpracy.

ADRES

 • Adres: ul. Gabriela Narutowicza 56a Ip.
  20-016 Lublin, Polska
 • Email: info@sis-dotacje.pl
 • Strona: www.mamprawo.eu
 • Telefon: 81 534 32 00