O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych (SIS)

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych (SIS) aktywnie działa w obszarze bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego od roku 2011.

  • SIS jest autorem największego w kraju i najbardziej innowacyjnego w tym obszarze projektu pt. „Mam Prawo”
  • W ramach systemu Mam Prawo udzielono w okresie 5 lat aż 130 000 porad prawnych!
  • SIS uczestniczył w pracach legislacyjnych obecnego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego
  • SIS prowadzi dziś rozległą sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w różnych częściach kraju
Więcej o działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w tym i innych obszarach na stronie www.sis-dotacje.pl.

no photo

Projekt Mam Prawo

W okresie 01.01.2011- 30.06.2015 realizowało projekt pt. „Mam Prawo” (na podstawie umowy z MPiPS nr POKL.05.04.02-00-422/10-02), którego celem było udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej na obszarze ośmiu powiatów województwa lubelskiego (powiaty; świdnicki, puławski, rycki, janowski, opolski, kraśnicki, krasnostawski, biłgorajski).

W ramach projektu udzielono 113 231 porad
(+ dodatkowe 20 000 w ramach projektu komplementarnego)

Projekt realizowany był w ramach działania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnictwo świadczone było osobiście w ramach
6 lokalnych biur oraz on-line w ramach internetowej e-kancelarii. Wydawano także bezpłatne biuletyny
z poradami prawnymi oraz prowadzono poradniczy serwis interenetowy.

Budżet projektu: 5 530 508,54 zł.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Miasta Opole Lubelskie.

Warto podkreślić, iż projekt w uznaniu jego jakości i efektywności został przedłużony w ramach oszczędności wygenerowanych przez MPiPS o dodatkowe pół roku (w trybie pozakonkursowym).

Łącznie, dzięki oszczędnościom własnym i przekazanym przez MPiPS, projekt realizowany był dłużej niż to pierwotnie zakładano o 13 miesięcy. Blisko trzykrotnie przekroczono też założoną liczbę porad. Zamiast zakładanych 36 000 udzielono ich aż 113 231.
no photo

Projekt Świadomy Obywatel (element systemu Mam Prawo)

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych na podstawie umowy z Ecorys nr. 0567/D/2/2012 w ramach środków Funduszy Szwajcarskich (Szwajcarski Grant Blokowy · Fundusz dla Organizacji Pozarządowych) w okresie 01.11.2012 - 31.03.2014 realizowało także wzorowany na projekcie Mam Prawo (i będący jego rozwinięciem) projekt pt. "Świadomy Obywatel".

Celem projektu było udzielanie porad prawnych i obywatelskich oraz promocja postaw obywatelskich na obszarze wsparcia, tj. na terenie powiatów: Lubelski - grodzki, Lubelski Ziemski, Lubartowski, Łęczyński, Łukowski, Chełmski. Prowadzono trzy biura poradnicze w miastach Lublin, Łęczna i Lubartów.

Budżet projektu: 985 322,00 zł

Wskaźnik ilości udzielonych porad: 20 180 (przekroczono założenia o ponad 400 % - pierwotnie zakładano udzielenie 4 500 porad). Dzięki wygenerowanym przez Stowarzyszenie oszczędnościom projekt wydłużono o 3 miesiące (pierwotnie miał zakończyć się w grudniu 2013 r.)

Partnerskie instytucje publiczne: Powiat Łęczyński, Powiat Lubartowski

no photo

Działalność konsultacyjno-doradcza

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych od lat uczestniczy aktywnie w działaniach forum polskich organizacji poradniczych, którego celem jest wymiana doświadczeń, wypracowywanie najwyższych standardów poradnictwa prawnego oraz promocja wiedzy prawnej i postaw obywatelskich. Organizacja promowała w ramach forum wypracowane przez siebie standardy poradnicze – w tym narzędzia informatyczne do zarządzania poradnictwem, a także narzędzia analityczne – do gromadzenia
i przetwarzania wiedzy statystycznej ułatwiającej planowanie przyszłych działań poradniczych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych wraz z partnerskimi organizacjami brało udział w pracach sejmowej komisji uczestnicząc w wypracowywaniu zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Organizacja była także członkiem opiniotwórczego zespołu ekspertów, powołanego przy kancelarii Prezydenta RP, którego celem było wypracowanie rekomendacji do tworzonej w sejmie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

no photo

OBECNY SYSTEM POMOCY PRAWNEJ SIS:

Obecnie w ramach rozwiązań ustawowych Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych prowadzi rozległą sieć punktów pomocy prawnej w różnych częściach Polski. System działa w oparciu
o współpracę z wysokiej klasy adwokatami, radcami prawnymi i kancelariami prawnymi.

no photo

ADRES

  • Adres: ul. Gabriela Narutowicza 56a Ip.
    20-016 Lublin, Polska
  • Email: info@sis-dotacje.pl
  • Strona: www.mamprawo.eu
  • Telefon: 81 534 32 00